Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hårdvaruverifierande flygmätningar med LORA UHF.

Hårdvaruverifierande flygmätningar med LORA UHF. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Blom Martin, Herberthson Magnus, Jonsson Tommy, Lundberg Mikael, Murdin Daniel, Pettersson Mats, Stenström Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1427--SE)
Nyckelord UHF-radar, hårdvara, flygmätning, UHF radar, hardware, flight measurement
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar de flygmätningar med LORA-systemet i UHF-mod som utfördes över Visingsö samt flygfältet Kvarn under våren 2004. LORA -systemet är en flygburen syntetisk apertur-radar som använder frekvenserna 20-90 MHz samt 230-800 MHz. Syftet med flygmätningarna var att verifiera systemet som helhet, dvs att alla komponenter, i olika konfigurationer, kunde samverka enligt specifikation. Av speciellt intresse var att prova funktionaliteten hos UHF-antennerna (230-800 MHz) samt vissa omkopplare för sänd- och mottagarelementen. Mätningarna visar att hårdvaran har fungerat i provade konfigurationer. Dock har vissa oönskade transientfenomen i kopplingen mellan mottagaromkopplaren och mottagaren noterats. Dessa har identifierats och håller på att åtgärdas. Systemets prestanda i termer av upplösning och signal till brus-förhållande har ej utvärderats i denna rapport.
Abstract This report summarizes flight measurements performed with the LORA system in UHF mode, which took place over Visingsö and Kvarn during the spring of 2004. The LORA system is an airborne synthetic aperture radar employing the frequencies 20-90 MHz and 230-800 MHz. The purpose of the measurements was to verify the system as a whole, i.e, to verify that all components, in different configurations, could cooperate according to specification. In particular, it was of interest to test the UHF antennas (230-800 MHz) and certain switches for transmitter and receiver elements. The measurements show that the hardware has functioned in the choosen configurations. However, some unwanted transient fenomena between the receiver switch and the receiver have been noticed. These fenomena have been identified and are being attented to. The performance of the system in terms of resolution and signal to noise ratio has not been evaluated in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182