Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AODV routing in ad hoc networks with variable data rates.

AODV routing in ad hoc networks with variable data rates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johansson Erika, Persson Katarina, Sköld Mattias, Sterner Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1430--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, variabel datatakt, routing, AODV, ad hoc network, variable data rate, routing, AODV
Sammanfattning Vid taktiska operationer är kapaciteten i det mobila radionätet av stor vikt. Nätets resurser måste därför utnyttjas på effektivast möjliga sätt. I ett heterogent ad hoc-nät är det möjligt ha olika datatakt på varje länk. Ett effektivt routingprotokoll bör därför utnyttja och ta hänsyn till datatakterna på länkarna, då rutter väljs genom nätet. Till skillnad från proaktiva routingprotokoll väljer reaktiva routingprotokoll normalt sett inte mellan olika ruttalternativ utan den första rutt som hittas används. När den effektivaste rutten ska hittas genom ett nät med variabla datatakter på länkarna måste man dock kunna jämföra olika ruttförslag. Vi visar i denna rapport att det är möjligt att i ett reaktivt protokoll, AODV, ändra till en mer komplex metrik för att välja en effektivare rutt. Det visade sig dock svårt att hitta de bästa rutterna i nätet p.g.a. en del egenskaper hos AODV, och resultaten är därför inte optimala. Bättre resultat skulle kunna uppnås, men detta skulle dock tillföra mer komplexitet till protokollet och även generera mer routingtrafik. Vid en bedömning av lönsamheten av en sådan förändring är det därför viktigt att se både till kostnaden och kapacitetsvinsten för hela nätet.
Abstract In tactical operations, the capacity of a mobile radio network is of paramount importance. It is thus essential that the resources in the network are utilized as efficiently as possible. In a heterogeneous ad hoc network, where each link can have different possible data rates, a routing protocol should efficiently be able to take the data rate of each link into account when determining which route should be used. Reactive routing protocols, contrary to proactive routing protocols´, usually do not compare different route options. Instead the "first" found route is used. When choosing the most efficient route over links with variable data rates, comparing routes is necessary. In this report we show that it is possible to add a metric that takes this into account to a reactive routing protocol (AODV). However, the inherent properties of AODV made optimization of the routes problematic and maximum throughput is thus not achieved. Better results may be obtained but this will add more complexity to the routing protocol and cause more routing traffic. It is thus important to consider the total cost and gain of capacity in the network when evaluating the benefit of such an algorithm modification.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182