Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOIs verksamhet 2004 inom CEPA-projektet "Target and target-background modelling and validation for high resolution radar".

FOIs verksamhet 2004 inom CEPA-projektet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rahm Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 10
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1437--SE)
Nyckelord RCS, radarmålarea, markmålarea, bistatisk, radarmätning, mark-mål växelverkan, radar cross section, bistatic, measurement, ground-target interaction
Sammanfattning Denna rapport ger en kort redogörelse om bakgrund, syfte, mål, genomförandeplan, status och pågående aktiviteter inom CEPA projektet JP 1.18 "Target and target-background modelling and validation for high resolution radar". Framkomna tekniska resultat inom projektet under 2004 redovisas i separata del- och sammanfattande rapporter som refereras till i denna rapport. Sverige (FOI) står som "leading nation" för detta projekt. Både det tekniska arbetet och projektstyrningsarbetet har varit relativt krävande under 2004. För beräkningskoder som baseras på fysikaliska approximationer, vilka normalt används vid RCS beräkningar på stora objekt, ser man signifikanta skillnader mellan de olika beräkningsresultaten samt mot mätresultaten. Orsaken till skillnaderna är troligtvis en blandning av rena programmerings fel och de gjorda fysikaliska approximationerna. Dessutom saknar några av koderna möjlighet att ta hänsyn till icke metalliska material. Mätresultaten, som stått som referens vid alla jämförelser, har generellt sett visat god överensstämmelse med resultat som framtagits med numeriska beräkningar och som inte baseras på fysikaliska approximationer, t ex moment metoden.
Abstract The report presents a brief description of the background, objective, accomplishment plan, status and present activities of the CEPA project JP 1.18 "Target and target-background modelling and validation for high resolution radar". Achieved results within the project during 2004 are presented in separate reports which are referred to in this report. Sweden (FOI) is the "leading nation" for this project. Both the technical and project management work has been a relatively demanding task during 2004. For codes based on physical approximations, which normally are required for large objects, the results often disagree with each other and with measurement results. The deviations are probably due to a mixture of programming errors and the physical approximations. In addition some codes lack options for e.g. handling non-metallic materials. The measurement results, which have been used as reference in the comparisons, have in general show good agreement with numerical calculations not based on physical approximations, e.g. method of moment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182