Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Large Eddy Simulation of urban dispersion.

Large Eddy Simulation of urban dispersion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Parmhed Oskar, Svennberg Urban, Burman Jan, Thaning Lennart
Ort: Umeå
Sidor: 26
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1441--SE)
Nyckelord LES, atmosfärisk, urban turbulens
Sammanfattning I ljuset av ett ökat hot för avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp av skadliga ämnen som industrikemikalier, radioaktiva utsläpp, giftgas eller biologiska ämnen, finns ett behov av detaljerade spridningsberäkningar. Applicerandet av spridningsmodeller på en urban miljö ställer stora krav på modellen. För en konsistent simulering krävs en detaljerad geometri för staden samt en konsistent behandling av sådana nyckelprocesser som deposition och skiktning. Rent beräkningstekniskt krävs också ett högkvalitativt beräkningsnät. I detta arbete har en första simulering av spridning i stadsmiljö genomförts med så kallad storvirvelsimulering (LES). Simuleringen har genomförts för Gamla Stan i Stockholm som är väl lämpad för modellutveckling då dess läge, omgivet av vatten, borgar för möjligheten att använda enkla randvillkor. Flera utsläpp har simulerats. Totalt har åtta utsläpp simulerats, av fyra olika ämnen, på fem platser. Detta ger sammantaget en god bild av spridningen i staden, i den aktuella simuleringen.
Abstract In view of an increased threat of accidental or deliberate release of hazardous substances such as industrial chemicals, radioactive releases, poisonous gas or biological agents, detailed dispersion simulations are needed. The application of dispersion modeling to an urban environment is a major simulation challenge. For a consistent simulation, a detailed geometry of the city, and a consistent treatment of such key processes as deposition and stratification, are needed. From a technical point of view, a high quality computational grid is also needed. In this work, a first urban dispersion simulation has been performed using the Large Eddy Simulation (LES). the simulation has been done for Gamla Stan in Stockholm which is well suited for model development since its location, surrounded by water, quarantees the possibility of using simple boundary conditions. Several releases have been simulated. In total, eight releases have been simulated, consisting of four different substances, released on five different locations. Taken together, all things give a true picture of the dispersion within the city, in the simulation in question.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182