Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida undervattensvapen - krav, önskemål och möjlighter.

Framtida undervattensvapen - krav, önskemål och möjlighter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alin Niklas, Lennartsson Anders, Östensson Malin, Henriksson Karl-Henrik, Davidsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1443--SE)
Nyckelord Undervattensvapen, scenarier, koncept, under-water weapons, concept, scenario
Sammanfattning Inom FOT-projektet Flexibla verkanssystem under vatten har en systemgrupp bildats för att studera framtida undervattensvapen från ett brett perspektiv avseende försvarsmaktens behov, taktik och strategi, samt tekniska möjligheter och begränsningar inom området. Den allt högre grad av automatisering som möjliggörs via teknisk utveckling inom sensorer, mjukvara och elektronik har potential att öka och bredda förmågorna hos undervattensvapen. Målet för gruppens arbete är att genom samarbete mellan militärer, tekniker och analytiker om framtida förmågor ge råd och stöd inför beslut om vilka system som bör prioriteras. Arbetet har i första fasen inriktats på att studera några av de scenarier som HKV arbetat med under 2003 för att identifiera relevanta problemställningar som skulle kunna lösas med de tekniska system som studeras inom projektet, eller nära besläktad teknik.
Abstract Within the project Precision engagement under water, a group has been formed to study future underwater weapons from a broad perspective regarding the needs of the armed forces, tactically and strategically, together with technical prospects and limitations. Technical developments in the areas of sensors, software and electronics enable enhanced capabilities for underwater weapons. The overall goal for the group´s work is to provide support for decisions about priorities within the area, based on cooperation with officers, engineers and operational analysts. In the first phase work has focused on studying scenarios developed by the armed forces headquarter during 2003, in order to identify relevant problems that may be solved with technical systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182