Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport för projektet interaktiva adaptiva marksensornät (IAM).

Slutrapport för projektet interaktiva adaptiva marksensornät (IAM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Holmberg Martin, Lauberts Andris, Lennartsson Ron K
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1450--SE)
Nyckelord sensornät, marksensor, distribuerad datafusion, sensor network, ground sensor, distributed data fusion
Sammanfattning Projektet IAM (Interaktiva Adaptiva Marksensornät) syftar till att visa hur ett nätverk bestående utav marksensorer och kommunikationssystem skulle kunna utformas, samt hur systeminteraktion med användarna i ett sådant system skulle kunna ske. I denna rapport beskrivs de olika beståndsdelarna i den demonstrator som framtagits i projektet Dessutom redovisas övergripande de resultat som kommit fram utan den teoretiska bakgrund som finns redovisad i tidigare rapporter. I projektet har visats att nätverksdelen med kommunikation och informationssystem fungerar väl. Vidare har setts att akustiska och seismiska sensorer kan användas för att följa och klassificera fordon i nätverket trots varierande terrängförhållanden. Klassificeringen förbättrades genom multisensordatafusion (röstning) och filtrering. Prestanda för sensorerna är ännu inte optimerade, men räckvidden för detektion av fordon med dessa sensorer skattas till någon kilometer, medan räckvidden för klassificering och riktningsbestämning är upp till ett par hundra meter beroende på terrängen.
Abstract The objective of the IAM (Interactive Adaptive Ground Sensor Networks) project is to demonstrate how a network consisting of ground sensors and communication systems can be designed, and how system user interaction for this system can be designed. In this report, an overview of the different constituents of the demonstrator developed in the project is given. Furthermore, the main results of the project are given without the theoretical framework that has been included in previous reports. In the project has been shown that the network (consisting of protocols for wireless communication and an information system) works well for these data. Furthermore, it has been shown that acoustic and seismic sensors can be used to classify and track vehicles moving in the network even though the terrain varied. The classification was improved by multisensor data fusion (voting) and filtering. The performance of the sensors has not yet been optimized, but the range for vehicle detection with these sensors is estimated to be in the order of one kilometer, while the range for classification and bearing estimation is estimated to be a few hundred meters, depending on the terrain.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182