Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Samverkande robotar i nätverk. Simuleringsmodeller och algoritmer för autonom samverkan.

Samverkande robotar i nätverk. Simuleringsmodeller och algoritmer för autonom samverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter, Ögren Petter, Wallström Dag
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1452--SE)
Nyckelord Samverkande robotar, simulering, styrprinciper, collaborating missiles, simulation, guidance
Sammanfattning Ett system av flygande robotar där robotarna kan utbyta information med varandra öppnar för nya möjligheter, till exempel samverkan för att underlätta målidentifiering och målval. Robotsystemets förmåga ökar ytterligare om det dessutom kan kommunicera med ett yttre ledningsnätverk. Rapporten beskriver hur simuleringar kan utnyttjas för att stötta såväl taktiska studier av som forskning på styrprinciper för samverkande robotsystem. Forskningsaspekter kring autonoma styrsystem för samverkande system behandlas också. Ett samverkande robotsystem torde vara ett effektivt vapen mot rörliga mål på det framtida slagfältet, speciellt om spaningsUAVer, robotar samt ledningsnätverk kan utbyta relevant underrättelse- och mållägesinformation under såväl sök- som anfallsfas. Algoritmer för samverkande autonomt uppträdande är också relevanta för andra framtida system, såsom UAV- och UGV-system.
Abstract A system of a several missiles with the ability to exchange information with each other will create new possibilities to it. For instance, the missiles can work together on target identification and target selection. Communication with an external command and control network will further increase the systems total effectiveness. The report describes how simulations can be used for tactical and technical studies of collaborating missile systems and gives a brief overview of the current research in the missile guidance field. A collaborating missiles system shows good potential against moving targets, particularly if the missiles can interact with the C3I system during the attack. Algorithms to control collaborating autonomous missile systems are not exclusively for weapon systems. They can preferably be used for UAV and UGV control systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182