Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA - Årsrapport 2004.

FoRMA - Årsrapport 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kindvall Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1453--SE)
Nyckelord perspektivplanering, spel, analys, nätverk, interoperabilitet, ledning, logistik, effektbaserade operationer, ekonomi, simulering, long term planning, analytical wargame, analysis, network, interoperability, command and control, logistics, effectsbased operations, defence costing, simulation, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning De bägge FoRMA-projekten har genomförts av FOI på försvarsmaktens uppdrag. Från att ursprungligen ha haft för avsikt att vara framåtblickande kom arbetet under året genom ominriktning att i huvudsak stödja perspektivplaneringen med kompletterande underlag inför Försvarsbeslut 2004.Två spel har genomförts tillsammans med HKV som underlag för att värdera svenskt bidrag inom ramen för EUs Battle Group-koncept respektive värdera Försvarsmaktens förmåga att klara av nationella uppgifter. Spelen bedöms ha varit lyckade och kommer att vara en bra grund för fortsatt metodutveckling. De scenarier som utnyttjats bedöms också vara en bra grund för fortsatt arbete med att belysa den verksamhet som Försvarsmakten behöver kunna genomföra nationellt och internationellt. Arbete med en bred omvärldsanalys har startat under året. Denna syftar till att bygga upp kunskap inom områden relevanta för Försvarsmaktens utveckling och roll. Detta underlag skall under 2005 bl.a. utnyttjas för framtagning av nya planeringsscenarier(STSer). Liksom tidigare år har olika grupper arbetat med områdesvisa analyser och metodutveckling, t.ex. inom ekonomiområdet. En analys av effektbaserade operationer och hur Sverige skall förhålla sig till detta koncept har också genomförts under året. För fortsättningen av FoRMA är det viktigt att hitta en bra avvägning mellan långsiktig kunskapsbyggande verksamhet och verksamhet av avtappande och metodstödjande karaktär.
Abstract The FoRMA projects are commissioned by the Swedish Armed Forces and have been carried out by FOI. The original intention was to focus on long term issues. The work was partly redirected towards issues in the nearer future. As part of this work two analytical war games have been designed, run and evaluated. One of the war games focused on evaluating a Swedish contribution to the European Unions Battle concept while the other focused on the Swedish Armed Forces national missions. the war games were successful and wil along with the scenarios be a good basis for future work. A broad-based analysis of international trends relevant to the Swedish Armed Forces has been initiated during 2004. The work will continue during 2005 and the results will be used for development of new planning scenarios for the long term development of the Armed Forces. As during previous years, different groups in the FoRMA project have been carrying out analyses in their respective areas. This includes force costing, analysis of the effects-based operations concept and much more. For the continuation of the FoRMA project it is important to find a good mix of long term activities such as knowledge building and process development and activities that are more aimed at directly supporting the Swedish Armed Forces long term planning process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182