Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Work in progress - underwater acoustic communication.

Work in progress - underwater acoustic communication. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Öberg Tommy, Olofsson Niten, Nilsson Bernt, Sangfelt Erland
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1455--SE)
Nyckelord Iterativ avkodning, utjämning, synkronisering, turbo, undervattenskommunikation, iterative decoding, equalisation, synchronisation, turbo, underwater communications
Sammanfattning Vi rapporterar om vår utveckling av metoder för akustisk undervattenskommunikation under 2004. Rapporten är ämnad för telekommunikationsingenjörer eller forskare inom området. Projektet har hittills behandlat metoder för kanalutjämning som bygger på beslutsåterkoppling (DFE), vilka är effektiva och kända för att klara höga datatakter i undervattenskanaler. För tyst kommunikation har vi tidigare studerat turbokodning som en metod att kunna minska utsänd effekt. Utvecklingen inom telekommunikation är dock snabb och nya metoder har sett dagens ljus. För att klara ännu högre datatakter eller säkrare kommunikation, så måste metoder från forskningsfronten användas. Vi bedömer att framtida system för undervattenskommunikation bygger på dessa metoder. Vårt arbete har därför fokuserats på studier och implementering av turbo (iterativ)-utjämning och -synkronisering och på studier av MIMO (Multiple Input and Multiple Output)-system. Iterativa metoder och MIMO-metoder presenteras tillsammans med några förslag på system med ett eller flera sändar- och/eller mottagarelement. I rapporten ges en kort översikt av dessa metoder och där vi också skisserar en ny metod för turboutjämning i MIMO-system. Vi presenterar även en mer detaljerad beskrivning av turbo-utjämning och -synkronisering. I inledningen ges en kortfattad och mindre teknisk beskrivning av utfört arbete.
Abstract We report on our development of methods for acoustic underwater communication during 2004. The report is intended for telecommunication engineers or researchers within the area. The project has so far dealt with decision feedback equalizers, which is an effective and well known method for allowing high data rates in underwater channels. For covert communication we have earlier introduced turbo coding as a means to reduce the transmitted power. However, the progress in telecommunications is fast and new methods are emerging. To achieve even higher data rates or a more secure communication other methods, lying in the forefront of today´s telecommunication research, have to be used. We judge that the future underwater communication systems will be built around these methods. The present work has therefore been focused around studies and computer implementation of turbo (iterative) methods for equalisation and synchronisation and studies of MIMO-systems (MIMO, Multiple Input and Multiple Output). In the report, the turbo and MIMO methods are presented together with some proposals for systems with both single element and multi element transducer and hydrophone systems. We give a brief overview of these methods and outline a new method for turbo equalisation in MIMO-systems. A more detailed description and a theoretical basis for implementation of turbo equalisation and synchronisation is also presented. In the introduction we give a much less technical description-in-short of the work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182