Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport i projektet Värdering Telekrig i EO sensorer.

Slutrapport i projektet Värdering Telekrig i EO sensorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafsson Ove (red./editor), Bolander Göran, Nelsson Claes, Nilsson Per, Nyberg Sten, Renhorn Ingmar, Steinvall Ove, Tyden Lars, Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1460--SE)
Nyckelord värdering, simulering, telekrig, laser, målsökare, facklor, motmedel, DIRCM, robotar, methods for assessment, valuation, simulation, EW, homing, flare, missiles
Sammanfattning Denna rapport är en del av slutredovisning av försvarsmakts projekt "Värdering Telekrig i Elektro-Optiska sensorer" för åren 2002-2004. Projektet har genomförts av avdelningarna Sensorteknik och Ledningssystem. Projektets målsättning är; att bygga upp kunskaper och resurser för prov och försök med elektrooptiska sensorer i realistisk telekrigsmiljö, att skapa en forskningsbas för värdering av EOsensorers telekrigsegenskaper missil-motmedelseffekter, mot-motmedelsmöjligheter samt det integrerade plattformsskyddet samt att studera värderingmetodik för olika optroniska motmedelsteknologier. I denna rapport presenteras en diskussion kring värderingsmetodik som pekar på behovet av nya värderingsmetoder för laser-motmedelssystem (exempelvis DIRCM system). I rapporten presenteras en generell utrustning för att inrikta och styra sensorer mot mål, ett s.k. vridbordssystem. Vridbordet är utrustat för att m.h.a. analoga videosignaler följa och inrikta utrustning mot rörliga mål. Dessutom rapporteras arbetet med att skapa strålkällor för att väcka robotskottsvarnare med realistiska, spektralt och tidsmässigt, signaler.
Abstract This report is a part of final account of the defense research project "Assessment Electronic warfare in Electro-Optical sensors" for the years 2002-2004. The project is a cooperation of the divisions of Sensor Technology and of Command and Control Systems. The objective of the project is to collect knowledge and to build resource´s doing tests and trials with electro optical sensors in a realistic environment, to creating a foundation of research within electronic warfare assessments of electro optical sensors, as equipments for countermeasures and countercountermeasures together with the integrated protection of vehicles and to study methods of electronic warfare assessments. This report presents some discussion about methods of electronic warfare assessments and pointing at the need of new methods of electronic warfare assessments for IR countermeasure system as DIRCM system. A general stand for directing electro optical equipments towards targets is also presented in this report. This stand can be turned and aimed at a moving target by analog video signals (PAL). The report also account for the work creating different light sources, doing some time and spectral resolved irradiance measurement, as a means for testing threat warning systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182