Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intrusion analysis in military networks - an introduction.

Intrusion analysis in military networks - an introduction. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karresand Martin
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1463--SE)
Sammanfattning Denna rapport ger en introduktion till intrångsanalysområdet med särskild inriktning på militära nätverk. Rapporten utgör milstolpe för det första av tre års arbete i projektet "Strid i IT-domänen". I den finns en redogörelse för forskningsfronten inom några delområden, som tillsammans utgör intrångsanalysområdet. Vi presenterar också en implementation av ett honeynet, vilket vi använt för studier av grunderna i intrångsanalys. Delarna diskuteras sedan i ett separat kapitel. Rapporten innehåller även ett kapitel om kvarstående problem, som behöver lösas och därmed utgör grund för framtida arbete.
Abstract This report gives an introduction to the intrusion analysis field, specifically studying military networks. The report presents the results from the first of three planned years of research in the "Warfare in the IT domain" project. The state-of-the-art of some of the sub-fields, together forming the intrusion analysis field, are presented. A presentation of a practical implementation of a honeynet is included and two experiments are described. The honeynet has been used for studying the fundamentals of intrusion analysis, which are discussed in a separate chapter. There is also a chapter discussing some remaining issues to be solved in future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182