Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aspekter på radarnätverk för målföljning av smygmål som en kryssningsmissil på låghöjd.

Aspekter på radarnätverk för målföljning av smygmål som en kryssningsmissil på låghöjd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Mats, Gustafsson Nils, Andersson Patrick
Ort: Linköping
Sidor: 57
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1467--SE)
Sammanfattning Denna rapport tar upp aspekter om hur multistatiska radarnätverk skall designas för att klara att mäta in smygmål på låg höjd. Olika tekniker för att minimera radartvärsnitt hos smygmål tas upp. Räckvidd och tätheten av radarnoder i nätverket diskuteras. För att visa att radarnätverk klarar att följa mål på låg höjd har ett speciellt smygmål, kryssningmissilen valts ut. På en fiktiv förenklad kryssningsmissil har det utförts radarsignatursmätningar och simuleringar. Mätningar och simuleringar överensstämmer mycket väl. På en mer realistisk fiktiv kryssningsmissil har det sedan gjorts simuleringar av bistatiska och monostatiska radartvärsnitt. Dessa radartvärnitt har sedan använts i målföljningssimuleringar av en kryssningsmissil. Resultatet visar att ett radarnätverk mycket väl klarar att följa en kryssningsmissil på låghöjd med en mycket hög mätnoggranhet (<1m samt <1m/s).
Abstract This report gives aspects on how a multistatic sensor network should be designed to track low signature targets (stealth) at low altitude. Different techniques to minimize the radar cross-section on stealth targets are discussed. The maximum range and the density of radar nodes are discussed. As a low altitude low signature target the cruise missile is selected. The radar signature of a cruise missile was measured and simulated. It was shown that the simulation and the measurements had very good agreement. A radar simulation tool of the cruise missile was used to simulate the performance of tracking in a radar network. The tracking results indicate that the measurement accuracy is high both in positioning and speed estimation (<1m and <1m/s).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182