Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsmodellering - årsrapport 2004.

Omvärldsmodellering - årsrapport 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlberg Simon, Elmqvist Magnus, Persson Åsa, Söderman Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 13
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1473--SE)
Nyckelord omvärldsmodellering, laserradar, egenskapsextraktion, environment modelling, laser radar, feature extraction
Sammanfattning Projektet Omvärldsmodellering inleddes under innevarande år. Avsikten är att dra nytta av erfarenheter, metoder och tekniker som utvecklats inom det tidigare FoT-projektet "Syntetiska omgivningar" 2001-2003. Verksamheten för år 1 inom projekt omvärldsmodellering kan sammanfattas i följande punkter: o Förbättrade metoder för egenskapsextraktion hos vegetation o Förbättrade metoder för rekonstruktion av byggnader o Deltagande i utvärdering av metoder för byggnadsrekonstruktion o Deltagande i utvärdering av metoder för trädidentifiering o Förbättring av process för integration av omvärldsdata till tillämpningsspecifik modell o Stöd till andra verksamheter
Abstract The project "Environment modelling" was started this year, taking advantage of the experience, methods and techniques developed in the preceding project "Synthetic Environments" 2001- 2003. The activities for year 1 can be summed up as follows: o Improved methods for feature extraction in vegetation o Improved methods for building reconstruction o Participation in international evaluation of methods for building reconstruction o Participation in international evaluation of methods for tree identification o Improvement of process for integration of environmental data into application specific models o Support to other FOI projects

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182