Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strålningsdiagramsyntes för konforma gruppantenner.

Strålningsdiagramsyntes för konforma gruppantenner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pettersson Lars
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1477--SE)
Nyckelord konforma antenner, diagramsyntes, alternerande projektionsmetoden, conformal antennas, pattern synthesis, alternating projection method
Sammanfattning Strålningsdiagramsyntes består av att bestämma viktkoefficienter, till amplitud och fas, för elementsignalerna i en gruppantenn så att strålningsdiagrammet blir så lika, i någon viss mening, ett önskat resultat som möjligt. Här anses strålningens fas sakna betydelse vilket påverkar både de metoder som används och uppnåbara resultat. För konforma, dvs. icke plana, antenner där man inte kan utnyttja någon symmetri får numeriska metoder användas. Här diskuteras detta problem dels allmänt, dels speciellt metoden med "Alternerande projektioner" på mängderna av önskade diagram respektive realiserbara diagram. Denna metods applicering på en generell konform gruppantenn med full polaremetri beskrivs. Metoden har implementerats i ett Matlab-program och ett enkelt exempel redovisas.
Abstract Pattern synthesis consists of finding weight coefficients, both in amplitude and phase, for the antenna element signals in a phased array so that the the radiation pattern becomes as close, in some meaning, to the desired pattern as possible. Here the phase of the radiation is considered unimportant which affects both the methods used and the obtainable results. For conformal, i.e. non-planar arrays where no symmetry can be utilized, numerical methods must be used. Here we discuss this problem both generally but in particular the "Alternating projection" method on sets consisting of desirable patterns and realizable patterns respectively. The application of this method on conformal arrays with full polarimetry is discussed. The method has been implemented in a Matlab program and a simple example is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182