Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vem ska bestämma för att förbandet ska optimera sin operativa effekt? - en schackbaserad studie av mandat och gemensam uppfattning.

Vem ska bestämma för att förbandet ska optimera sin operativa effekt? - en schackbaserad studie av mandat och gemensam uppfattning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindoff Jenny, Rencrantz Carin, Andersson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1479--SE)
Nyckelord gemensam uppfattning, mandat, detaljstyrning, resurshantering, beslutsfattande, schack, common understanding, authority, decision-making, resource-allocation, chess
Sammanfattning Vem i en hierarkiskt organiserad grupp bör bestämma vad för att gruppen skall prestera optimalt? Med denna frågeställning som grund genomfördes en studie baserad på schackspel där två lag mötte varandra. En i vardera lag utsågs till chef, som kunde ges möjlighet att styra spelet och spelarnas resurser (tillgång till pjäser) efter givna regler. chefernas och spelarnas gemnensamma uppfattning värderades, dvs. hur överens de var när det gäller prioritering av styrning och resurser. Slutsatserna, som vi kan dra, är att chefen skall styra hur dragen skall genomföras och hur resurserna skall fördelas. Bäst går det om spelarna och chefen är överens om reglerna för styrning av drag och resursfördelning (vid de tillfällen då chefen har mandat att styra spelet och resursfördelningen). Resultatet bör vara överförbart på hur t.ex. en bataljon skall ledas för att få bäst verkan. Det är dock viktigt att påpeka att dessa resultat endast gäller då chefen har realtidsuppföljning samt ett kunskapsövertag gentemot övriga i laget, dvs. att chefen ser samma sak som deltagarna och har mer kunskap om hur det bör utföras.
Abstract Who, in a hierarchical organized group, should decide what in order to maximize performance? This question was the foundation of a study based on chess where two teams played against each other. One person in each team was appointed commander and made decisions about activities and allocation of resources (some extra chess men) in different extension. The commander´s and the players´common understanding were assessed, i.e. whether commander and player were in agreement on the aspects. The conclusion from the study is that the commander should make decisions about activities and resource allocation. It is advantageous if the commander and the players are in agreement of the rules of manipulation of activities and resource allocation (when the commander has the authority to manipulate both the activities and resource allocation). The result could be transferred to e.g. how a battalion should be lead to maximize performance. However, it is important to note that these results are valid only when the commander has access to real-time information and have a higher level of attainment i.e. when the commander can see the same thing as the participants and have superior knowledge.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182