Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA Doktrin - Erfarenheter från internationella militära operationer under det senaste decenniet.

FoRMA Doktrin - Erfarenheter från internationella militära operationer under det senaste decenniet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Björnström Lotta
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1482--SE)
Nyckelord erfarenheter, Irakkriget, doktrin, Lessons Learned, Iraq war, doctrine
Sammanfattning I rapporten presenteras en bred sammanställning och analys av de erfarenheter och slutsatser som i huvudsak USA, Storbritannien och Australien har redovisat från några av det senaste decenniets större militära operationer. Ett tydligt fokus ligger på den senaste Irak-operationen. Trots koalitionens totala övermakt och det faktum att man därför skall vara försiktig med att dra slutsatser enbart baserat på denna operation, har en hel del intressanta utvecklingstrender bekräftats och lärdomar har dragits som även är av stort intresse för Försvarsmakten. Erfarenheter relaterade till expeditionsinsatser, koalitionsoperationer, asymmetriska konflikter i urban miljö och teknikutveckling analyseras. Den breda sammanställningen har kompletterats med mer detaljerad information där så bedömts intressant. Slutsatserna tar bl.a. upp "snabbinköpsprocess", strategiska transporter, doktrinär och teknisk interoperabilitet, "3-block-war", Militära operationer i urban terräng (MOUT) och digitalisering.
Abstract The report presents an extensive compilation analysis of reflections and lessons learned that mainly the US,UK and Australia have presented related to some of the larger military operations during the last decade. The main focus is on Operation Iraqi Freedom. The superior strength of the coalition forces should make one careful about drawing too many conclusions based only on this operation. Nevertheless, there are several interesting trends that have been confirmed and a number of lessons learned that have been made, which are of great interest for the Swedish Armed Forces. Lessons learned related to expeditionary and coalitionary operations, asymmetric conflicts in an urban environment and technology development are analyzed. The extensive compilation is detailed in a number of areas of special interest. The conclusions highlights logistics, strategic lift, doctrinary and technological interoperability, "3-block-war", MOUT and digitisation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182