Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aeroelastic functionality in Edge, initial implementation and validation.

Aeroelastic functionality in Edge, initial implementation and validation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Smith Jonathan
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1485--SE)
Nyckelord Aeroelasticitet, icke-linjär, fladder, Edge, CFD, Matlab, transonisk fladder, LCO, FSI, fluidstrukturinteraktion, rumskoppling, nätdeformering, multifysik, instationär aerodynamik, Stripe, TAURUS, UNSI, aeroelasticity, nonlinear, flutter, Edge, CFD, Matlab, transonic flutter, LCO, FSI, Fluid Structure Interaction, spatial coupling, mesh deformation, multiphysics, unsteady aerodynamics, Stripe, TAURUS, UNSI
Sammanfattning Det FOI-utvecklade CFD programmet Edge har uppgraderats med funktioner för aeroelastisk simulering. Den nya funktionaliteten, som finns i Edg från och med version 3.3.1, möjliggör tidsnogrann simulering av icke-linjära fenomen inom fluidstrukturinteraktion som t ex transoniskt fladder och LCO. Den första implementeringen som är baserad på en modal formulering, samt två valideringsstudier presenteras. Den nya koden utvärderas mot experiment med föreskriven stelkroppsrotation (LANN-vingen) och jämförs med annan CFD-kod för en kopplad, aeroelastisk simulering (MDO-vingen från UNSI-projektet). Resultaten från Edge visar bra överensstämmelse med experiment och jämförbara numeriska simuleringar. Genom analys av simuleringar på MDO-vingen utvärderas även noggrannheten av tidsintegrationen för det kopplade ekvationsystemet samt hur lösningen påverkas av rumskopplingsscheman. Den nya funktionaliten utvärderas och rekommendationer ges för vidareutveckling.
Abstract The FOI-developed CFD flow-solver Edge has been extended to include functions for Aeroelastic simulation. These new features, which are available in Edge versions 3.3.1 and higher, enable the time-accurate simulation of nonlinear Fluid Structure Interaction phenomena such transonic flutter and limit cycle oscillations (LCO). The initial implementation, which uses a modal formulation, is presented together with two validation studies. The new Edge code is evaluated against experiments with prescribed, rigid-pitch motion (the LANN-wing) and a code to-code comparison of coupled aeroelastic simulations (the UNSI MDO-wing). It is shown that Edge produces results in good agreement both with experiment and with comparable numerical simulations. Through analysis of the MDO-wing simulations, we assess the accuracy of the time integration of the coupled equations of motion and the influence of the spatial coupling scheme. The functionality of the new code is evaluated and recomendations are made for its continued development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182