Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Projektet samverkan i multinationella operationer: sammanfattande rapport över genomfört arbete och resultat, är 2004.

Projektet samverkan i multinationella operationer: sammanfattande rapport över genomfört arbete och resultat, är 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wahlberg Maria, Asplund Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1487--SE)
Nyckelord Civil-militär samverkan, CIMIC, ledning, multinationalla operationer, interoperabilitet, civil-military cooperation, CIMIC, command and control, multinational operations, interoperaability
Sammanfattning Projektet Samverkan i multinationella operationer är ett treårigt uppdrag till FOI från Försvarsmakten som startade i januari 2004. Syftet med projektet är att bygga upp kunskap och kompetens hos Försvarsmakten om behov av, förutsättningar för, samt former för samverkan vid multinationella operationer. Projektet omfattar såväl civil-militär som "militär-militär" samverkan (dvs interoperabilitet) och spänner därmed över ett brett studieområde. I denna rapport redogörs för det arbete som gjorts, och sammanfattas de resultat som framkommit, inom ramen för projektet Samverkan i multinationella operationer under år 2004.
Abstract The research project entitled "Cooperation in multinational operations" is a three year assignment from the Swedish Armed Forces to FOI that started in January 2004. The objective of the project is to support the build-up of knowledge and competence within the Swedish Armed Forces, regarding needs and prerequisites for, as well as forms of cooperation in multinational operations. The project includes both civil-military and "military-military" cooperation (i.e. interoperability), and thus covers a wide area of study. This report gives an account of the research work done, and summarises the results concluded by the project Cooperation in multinational operations in 2004.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182