Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorgenererade styrkor med mänskligt beteende. CGF-verksamhet vid FOI 2004.

Datorgenererade styrkor med mänskligt beteende. CGF-verksamhet vid FOI 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Sten-Åke, Allberg Henrik, Lundin Mikael, Wallin Niklas, Castor Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1489--SE)
Nyckelord M&S, CGF, datorgenererade styrkor, simulering, kognitiv modellering, HBR, MSI, Computer generated forces, simulation, cognitive modelling, HBR, Human Factors
Sammanfattning FOI har sedan 2001 på uppdrag av Försvarsmakten genomfört studier inom området datorgenererade aktörer. Syftet med projektet är att skapa kunskap om och en grund för utveckling av CGF och för uppbyggnad av ett komponentbaserat bibliotek med representativa kognitiva och beteendevetenskapliga modeller av aktörer vilka kan användas i olika simuleringsmiljöer. Tyngdpunkten för årets arbete har legat på fortsatt utveckling av biblioteksstruktur och uppbyggnad, framtagning av metodik för mätning av naturliga mänskliga rörelsescheman med åtföljande modellering och visualisering,genomgång med definition av krav på insamling av andra data (psykofysiologiska, beteendedata och andra kognitiva) som kan användas i CGF-modeller, deltagande i nationellt och internationellt samarbete och en i övrigt omfattande kontakt- och presentationsverksamhet.
Abstract The Swedish Armed Forces has sponsored a study of CGF development since 2001, conducted at FOI. The main purpose of the project is to contruct a framework to support CGF development and to maintain a component based library of HBR models to be used in existing and future simulations. The main effort 2004 within the project has been continued development of library structures, development of library structures, development of methods and techniques how to measure and deal with human behavior schemes, exploration of which claims one should do about collecting human factors metrics such as psychophysiological, mental, strengths and stressors. The project is a member of a recently started international working group on Human Behavior Representation in Constructive Simulations. The project also presented an interesting paper at the 2004 years conference. BRIMS in the USA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182