Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användande av 2D/3D.

Användande av 2D/3D. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lif Patrik
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1494--SE)
Nyckelord 3D, 2D, perspektivpresentation, symboler, depth cues, symbols
Sammanfattning Det viktigaste att tänka på vid val av teknik och presentationsform är uppgiftens karaktär och den miljö som operatören befinner sig i. En stridspilots arbetssituations skiljer sig naturligtvis markant åt från en stabs, och presentationen måste således anpassas därefter. Valet mellan 2D/3D styrs till stor del av operatörens uppgift, t.ex. om det handlar om övergripande situationsmedvetande eller metriska bedömningar mellan objekt. En annan viktig poäng är att skilja mellan möjligheten till användandet av teknik och om denna teknik bidrar till förbättringar operativt. Frånsett de rent tekniska möjligheterna så måste både uppgiften/uppdraget, samt perceptuella frågeställningar som hur 3D bilden uppfattas från olika vinklar, symbolutformning utredas. Forskningen kring 3D är idag högaktuell både militärt och civilt, då tekniken innebär att det går att implementera operativt (främst perspektivpresentation), men kunskap om gränssnittets utformning ofta är bristfällig. För att kunna utnyttja tekniken kring 3D krävs ökade kunskaper och förståelse för människan i systemet. Teknik och människa utgör systemet och båda delarna måste noga beaktas, både vid framtagning av nya system och vid uppgraderingar av befintliga system.
Abstract It is today possible to use 3D presentations in airplanes and in MOUT situations, but the main question is if the new possibility helps soldiers in the field. In the choice between 2D and 3D, it is necessary to take into account the operators assignment and the working surrounding. Of course, the situation is very different between a fighter pilot and a member of a staff in a command and control situation. If the assignment is to get an overall situational awareness the choice will probably be 3D, but if the assignment is metric estimation, the choice will be a 2D presentation. It is necessary to take both technical and human abilities and limitations into account when building or updating a system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182