Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysiska prov.

Fysiska prov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bergh Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1496--SE)
Nyckelord Relevans, tillförlitlighet, män, kvinnor, relevance, reliability, gender
Sammanfattning Avsikten med denna rapport är att skapa en grund för den översyn av fysiska prov som pågår inom Försvarsmakten. Några viktiga teoretiska förutsättningar och överväganden samt erfarenheter från liknade analyser i USA och Kanada redovisas mycket kortfattat. Inriktning avseende utveckling av nya prov på muskelstyrka föreslås. Resultaten på olika muskelstyrkeprov korrelerar som regel ganska dåligt med varandra. Detsamma gäller mellan prov och arbetsuppgifter. Flera prov sammantagna och flera arbetsuppgifter tillsammans kan korrelera ganska väl med varandra. Med en tregradig skala "liten", "medel" och "stor" kommer de med testresultat "liten" sällan att vara högpresterande och vice versa. Förslaget angående nytt muskelstyrkeprov innebär att 3-5 olika delprov vägs samman, med ett visst lägsta krav i varje delprov, och godkänt fordrar mer än summan av godkändgränserna för delproverna.
Abstract The purpose of this report is to form a basis for the ongoing revision of physical performance tests. Important theoretical prerequisites and considerations and results from investigations of similar nature performed in the US and Canada are reported on very briefly. Directions for developing new tests of muscle strength are suggested. Results from different test of muscle strength correlate poorly. Considerably higher correlations were found when comparing the sum of results from different muscle tests with the sum of performance in actual working tasks. Using a three- level scale, "low", "medium" and "high" for the test, "low"-rated persons would rarely show a high work performance and vice versa. The suggestion regarding a new test of muscle strength consists of mean 3 to 5 different subtests. Passing requires not only a minimal performance in each of the subtests but also that the sum of these should exceed the sum of the minimal levels.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182