Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Activities in adaptive optics - characterisation of components.

Activities in adaptive optics - characterisation of components. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sjöqvist Lars, Hällstig Emil, Larsson Ulrika, Allard Lars
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1500--SE)
Nyckelord adaptiv optik, deformerbar spegel, Shack-Hartmann, vågfrontsensor, adaptive optics, deformable mirror, Shack-Hartmann, wavefront sensor
Sammanfattning Adaptiv optikområdet (AO) har utvecklats snabbt under de senaste åren pga utvecklandet av nya komponenter. Vid användning av laserbaserade motmedel existerar störningar från turbulens i atmosfären, motorplymer och aerooptiska effekter vilka kan försämra systemprestanda väsentligt. Metoder baserade på adaptiv optik kan erbjuda nya möjligheter att kompensera dessa störningar och förbättra prestanda. Tekniken kan vara ett alternativ till att skala upp lasereffekten något som kan vara tekniskt svårt i vissa våglängdsområden. För att kunna utvärdera AO-tekniken i laserbaserade motmedelstillämpningar behöver komponenters prestanda karakteriseras experimentellt. Utveckling av modeller är också nödvändigt för att underlätta analysen för att förstå fördelar som kan uppnås med att implementera AO-teknik. Komponenter inkluderar här vågfrontssensorer och korrigerande element. En Shack-Hartmann vågfrontssensor, en deformerbar spegel samt en tip-tiltspegel har studerats i den här rapporten. Rapporten sammanfattar resultat av karakterisering av komponenterna. En AOuppställning för att demonstrera sluten loop i labbet diskuteras översiktligt.
Abstract Adaptive optics (AO) techniques have evolved rapidly during recent years due to development of new components. In laser countermeasures perturbations due to atmospheric turbulence, engine plumes and aero-optical effects may degrade system performance dramatically. Adaptive optics methods provide schemes to compensate for perturbations and improve system performance. This could be an alternative to scaling of the laser power which can be difficult to achieve from a technical point of view. In order to evaluate adaptive optics in laser countermeasure applications components and their performance need to be characterised from an experimental point of view. Proper modelling is also required to facilitate the understanding of the benefits of implementing adaptive optics schemes. The components include the wavefront sensor and the correcting element. The Shack-Hartmann wavefront sensor and a deformable membrane mirror were considered in this report. In addition, a piezo-electric tip-tilt mirror was briefly studied. The report covers activitities focusing on characterisation of the components. A setup for a cosed-loop laboratory AO system is briefly discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182