Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brusradar - Verksamhet 2004.

Brusradar - Verksamhet 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karlsson Mikael, Axelsson Sune, Gadd Staffan, Jonsson Nils-Uno
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1501--SE)
Nyckelord brusradar, stokastisk vågform, SAR, noise radar, stochastic waveforms
Sammanfattning Brusradar använder till skillnad från traditionella system en helt slumpmässig signalform i varje puls, eller i en kontinuerlig signal. Det ger flera intressanta systemegenskaper, såsom optimal smygradar, maximalt svårstört system, ingen tvetydighet i doppler eller avstånd m.m. Förra året genomfördes en teoretisk studie av brusradar och några verifierande experiment föreslogs. Under året har verksamheten i projektet fokuserat på att verifiera realiserbarheten hos brusradar och ett av de föreslagna försöken har genomförts med mycket lyckat resultat. Projektet har även medverkat med en poster i FOIs resultatkonferens och en teoretisk utredning kring förutsättningarna att använda brusradarteknik i SAR-system har genomförts.
Abstract Noise radar uses, as distinct from traditional systems, a completely random signal shape in each pulse or in a continuous signal. This results in some interesting system characteristics, such as optimal LPI radar, maximal robustness to interference, no range and Doppler ambiguity etc. Last year, a theoretical study of noise radar was made and some suggestions for experiments were suggested. During this year the work has been focused on verification of the realization of noise radar and one of the suggested experiments have been performed with very successful results. The project has also participated with a poster in FOI´s result conference and a theoretical study on the conditions for use of noise radar technology in SAR-systems has been carried out.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182