Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Communication and team performance in BA teams. A field study of breathing apparatus firefighters´ communication during rescue operations.

Communication and team performance in BA teams. A field study of breathing apparatus firefighters´ communication during rescue operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindgren Ida, Berggren Peter, Jander Hans, Hirsch Richard
Ort: Linköping
Sidor: 80
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1507--SE)
Nyckelord kommunikation, prestation, team, mentala modeller, common ground, rökdykning, naturalistiskt beslutsfattande, communication, team performance, team knowledge, firefighting, naturalistic decision making
Sammanfattning Bristen på riktlinjer gällande radiokommunikationen under rökdykarinsatser ses som ett problem av många brandmän idag. Det finns en önskan att formulera tumregler som kan hjälpa rökdykarna, men det finns ingen konsensus angående vad "bra kommunikation" är eller hur den ska uppnås. Denna studie syftade till att genom en fältstudie studera hur rökdykare och rökdykarledare kommunicerar under insats och att försöka ge ett svar på vad som definierar "bra kommunikation" i denna domän. Genom en kvalitativ analys av kommunikationsmönster från två par av rökdykare har studien undersökt hur ´common ground´-etablering, ´team knowledge´ och erfarenhet av att arbeta tillsammans påverkar kommunikationen. Resultaten visar vilka kommunikativa problem som kan uppstå under rökdykarinsatser och belyser vikten av ett samförstånd vad gäller vilken typ av information som ska förmedlas och när. Resultaten visar även hur erfarenhet av att arbeta tillsammans starkt kan underlätta rökdykarnas arbete.
Abstract The lack of guiding principles for the communication during breathing apparatus rescue operations is seen as a problem by many firefighters. There is a wish to obtain further heuristics for the communication, but there is no agreement concerning what successful communication is and how it should be achieved. This research aimed through field studies to see how the BA firefighters and the BA leader communicate with each other. It also aimed to investigate if some answers to what defines ´good communication´ during BA rescue operations could be found. Through a qualitative analysis of the communication patterns of two pairs of BA firefighters the impact on the communication made by common ground establishment, team knowledge and similar phenomena, such as experience of working together, has been investigated. The results illustrate communicative problems which can occur during a rescue operation and shed light on the gravity of an agreement on what information should be mediated by the BA firefighters. It is also seen how experience of working together can be suggested to help the firefighters to communicate efficiently.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182