Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

BA Rescue Team Performance - exploring team situation awareness, mental models, and team processes in breathing apparatus rescues.

BA Rescue Team Performance - exploring team situation awareness, mental models, and team processes in breathing apparatus rescues. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fogel Annelie, Berggren Peter, Jander Hans
Ort: Linköping
Sidor: 65
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1508--SE)
Nyckelord rökdykning, situationsmedvetenhet, mentala modeller, team-processer, prestation, dynamisk miljö, BA rescue, team situation awareness, mental models, team processes, performance, dynamic environment
Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka hur situationsmedvetenhet i team, mentala modeller och teamprocesser relaterar till prestation i en komplex och dynamisk miljö som den vid rökdykning. Data samlades in under övningar vid Ågesta övningsanläggning via enkäter och under så kallade "after action reviews". 28 brandmän och 5 instruktörer deltog i övningarna. En vecka efter datainsamlingen vid Ågesta genomfördes även en "stimulated recall"-intervju med 2 brandmän som deltagit i en av övningarna. De olika metoderna för datainsamling gav alla resultat som antyder att välutvecklade mentala modeller eller en hög grad av "pre-task knowledge" påverkar prestationen i en positiv riktning. En multipel regressionsanalys visade att både "pre-task knowledge" och teamprocesser signifikant predicerade prestation. Resultaten gällande hur situationsmedvetenhet i team relaterar till prestation var ej entydiga. Vidare forskning kring relationen mellan dessa begrepp i den aktuella domänen är därför av intresse.
Abstract The current study aimed at investigating the concepts of team situation awareness, mental models, and team processes in relation to performance in the complex, dynamic environment of breathing apparatus rescues. Data was collected during exercises at Ågesta training center through questionnaires and after action reviews. 28 firemen and 5 instructors participated in the exercises. Also, a stimulated recall interview was conducted with 2 of the firemen that had participated in one of the exercises. The different data collection methods all indicated that welldeveloped mental models or a high degree of pre-task knowledge affected performance in a positive way. Moreover, a multiple regression analysis showed that both pre-task knowledge and team processes significantly can predict performance. The results of the analysis of team situation awareness in relation to performance were fairly ambiguous. Therefore, further research is needed to establish the relation between these concepts in the domain at matter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182