Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Components. Model documentation. Edition 1.0.

FOI Components. Model documentation. Edition 1.0. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Heden Hugo, Hildings Casper, Högberg Markus, Fredriksson Mats, Lindh Jan, Nilsson Ulrik, Salling Emil, Strömbäck Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1509--SE)
Nyckelord Merlin, simulering, missilkomponenter, Merlin, simulation, missile components
Sammanfattning FOI Components är generiska C++ modeller av missilkomponenter så som aerodynamik, raketsteg, styrning, sökare och liknande. Detta dokument beskriver de fysikaliska modeller som ligger till grunden för komponenterna. Komponenterna är implementerade enligt MERLIN-arkitekturen.
Abstract FOI Components are generic C++ models of missile components such as aerodynamics, rocket-stage, guidance, seeker etc. This document describes the physical models that the FOI Component models are based on. The components are implemented according to the MERLIN architecture.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182