Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Factors to consider when assessing cervical spine mechanical load and injury risks entailed with head-worn equipment.

Factors to consider when assessing cervical spine mechanical load and injury risks entailed with head-worn equipment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Harms-Ringdahl Karin, Linder Jan
Ort: Stockholm/Umeå, FOI
Sidor: 8
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1512--SE)
Nyckelord Nack muskler, huvudburen utrustning, riskbedömning, neck muscles, helmets, risk assessment
Sammanfattning Hjälmar och huvudburen utrustning används som skydd under arbete och sport. Utrustningens massa och dess utformning ökar belastningen på nackkotpelaren och dess muskler. Vid flygning med höga Gz-krafter eller med Night Vision Goggles då nacken hålls böjd representerar två olika situationer då skador orsakade av mycket stora belastningar kan förväntas. Förutom belastningens storlek bör riskberäkningar inkludera tiden durationen. En slutsats är att själva interaktionen av olika belastningar (omgivning, externa laster och individuella pilotrelaterade) skall betonas mer då det gäller att värdera gränserna för vad nacken rimligen skall utsättas för.
Abstract Helmets and head-worn equipment are used for protection during work and sports activities. However, the weight of the equipment and its design increase the mechanical load on the cervical spine and its neck muscles. Flight missions at high Gz-forces, while large head movents are being performed, or the use of night vision goggles (NVG), while the head is kept in a sustained neck flexion angle, both during precision demanding work, represents two different conditions, where different cervical spine pathologies due to excessive neck load can be expected. Beside assessment of load magnitude also load duration has to be taken into account in risk calculations of the exposure. It is concluded that when assessing limits for excessive cervical spine load more emphasis must be put on elucidating the interaction of environmentally, externally induced land, and individual, pilot-related factors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182