Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av luftbubblor i fartygsvak.

Simulering av luftbubblor i fartygsvak. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Parmhed Oskar
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1515--SE)
Nyckelord LES, signatur, vak, bubblor, LES, signature, wake, bubbles
Sammanfattning I takt med att utvecklingen av sensorer går framåt krävs allt större ansträngningar för att minimera militära farkosters signatur. För sjögående farkoster är den vak som bildas bakom fartyget av stor potentiell betydelse. I denna rapport redovisas en litteraturstudie av möjligheten att simulera luftbubblor i en fartygsvak inom ramen för storvirvelsimulering (LES).
Abstract With the development of sensors, an increasing effort is needed to minimize the signatures from military vehicles. For marine vehicles the wake that is created behind the vehicle is potentially of major importance. This report presents a litterature study of the possibility of simulating air bubbles in a ship wake, within the framework of Large Eddy Simulation (LES).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182