Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intrusion analysis in military networks - file systems and logging.

Intrusion analysis in military networks - file systems and logging. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Vidström Arne, Persson Mats, Karresand Martin
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1518--SE)
Sammanfattning Den här rapporten presenterar en studie av de tekniska aspekterna hos fyra filsystem, NTFS, FAT32, Ext2 och Ext3. Dessa filsystems struktur på hårddisken beskrivs på en nivå som ska möjliggöra fortsatta studier inom området. Dessutom beskrivs filsystemens organisation av data, filer och kataloger. Rapporten täcker dock inte hur skrivning, ändring och radering av data går till. Förutom filsystem beskriver rapporten även grunderna för loggning ur olika aspekter och verktyg som kan användas för riktighetsverifiering av system. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida arbete, sprungna ur filsystems och loggningsstudierna.
Abstract This report presents a study of the technical aspects of four file systems, NTFS, FAT32, Ext2, and Ext3. Their structure on disk and organization of data, files, and directories is described at a level enabling further research of the field. This report does, however, not describe how writing, changing, and deleting files is done in the respective file system. Apart from file systems the report also covers the basics of logging and different tools for doing system integrity checking. The report is concluded with a chapter presenting suggested future work, sprung from the file system and logging studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182