Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport för projektet Modellering av signaturmaterial.

Slutrapport för projektet Modellering av signaturmaterial. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fagerström Jan, Forssell Göran, Hermansson Patrik, Strifors Hans, Wellander Niklas
Ort: Linköping
Sidor: 12
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1520--SE)
Nyckelord material, matematisk modellering, signaturmaterial, signaturanpassning, materials, mathematical modelling, low signatur materials, low signature management
Sammanfattning Denna rapport ger en sammanfattning av verksamheten och resultaten inom projektet "Modellering av signaturmaterial". Projektet har bedrivits inom de strategiska forskningskärnorna under åren 2002-2004. Projektets övergripande mål har varit att "demonstrera möjligheterna med materialmodellering för utveckling och forskning inom signaturanpassningsteknik (SAT)" och har omfattat både mikrovågsområdet och det optiska (IR) området. Projektets resultat bidrar till effektivare utveckling av signaturegenskaper hos militära plattformar, vilket leder till ökad säkerhet vid militära operationer. Projektet har utvecklat och implementerat ett antal beräkningsmodeller för beräkning av elektromagnetiska och optiska materialegenskaper, tillämpat dessa, och verifierat mot mätningar. I synnerhet har modeller för effektiva materialegenskaper hos kompositer och spridning mot skrovliga ytor studerats. Projektet har arbetat med att visa hur beräkningar på material, komponent och plattformsnivå kan kopplas till varandra. Projektet har också knutit kontakter med forskare och forskargrupper inom området materialmodellering och publicerat sju rapporter, artiklar och konferensbidrag. Sammantaget har projektmålen uppfyllts och den kompetens som byggts upp kan fungera som en kärna till fortsatt verksamhet inom området modellering av elektromagnetiska och optiska materialegenskaper.
Abstract This report summarizes the activities and the results of the project "Mathematical modelling of low signature materials". The project was carried out within the framework of the strategic research cores at FOI during the years 2002-2004. The scope of the project was to "demonstrate opportunities with mathematical materials modelling for research and development of low signature technology" and included the microwave region as well as the optical (infrared) region. The results of the project contribute to efficient development of low signature properties of military platforms, which in turn leads to increased security of military operations. The project has developed and implemented a number of models for computation of electromagnetic and optical properties of materials, applied these to relevant materials and verified the models using measurements. In particular modelling of effective materials properties of composites and scattering from rough surfaces has been studied. The project has worked on the problem of how to interface computational results at the materials, component and platform levels. The project has also created a network with researchers and research groups in the area of materials modelling, and published 7 reports, articles and conference papers. In summary, the project goals are fulfilled. The knowledge and competence which has been created can be used as a seed for for further research and development in the area of mathematical modelling of electromagnetic and optical materials properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182