Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Final report: nanocomposite materials.

Final report: nanocomposite materials. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Savage Steven
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1524--SE)
Nyckelord nanokompositer, slutrapport, försvarstillämpningar, materialteknik, nanocomposites, final report, defence applications, materials technology
Sammanfattning Rapporten sammanfattar de olika aktiviteter och resultat från projektet: nanokompositmaterial under perioden 2000-2004. Rapporten beskriver aktiviteterna och rapporter som har producerats inom projektet. Projektet har väckt intresse och belyst nanokompositmaterial och deras egenskaper och tillämpningar av vilken det finns många, särskilt inom tillämpningar som kräver, p.g.a. volym och vikt begränsningar, multifunktionella material, t.ex i UAV´s. Forskningsaktiviteterna har inkluderat syntes och karakterisering av ferrit nanopartiklar, deras ytbehandling, metoder för dispergering i epoximatriser, och mätning av kompositernas mekaniska och mikrovågsegenskaper. Det senare kommer att färdigställas och publiceras under första halvåret 2005, inom ett samverkande projekt: styrbara signaturmaterial. Projektet har gjort ett viktig bidrag för att väcka uppmärksamhet kring nanokompositer, och belyst deras egenskaper och aktuella och potentiella tillämpningar inom Svensk försvarsorganisationer, särskilt inom FMV och FOI. En viktig slutsats är att polymermatris nanokompositer kan produceras under rimliga förhållanden och att det redan i dag finns försvarstillämpningar. Det är sannolik att ytterliggare tillämpningar kommer att utvecklas inom en tidshorizont som sträckar sig från några få år framöver till ett antal decennier i framtiden. Projektet har lyckats även utveckla ett omfattande nätverk av nationella och internationella samarbetande partners.
Abstract This report summarises the activities and results of the project: nanocomposite materials during the period 2000-2004. The report describes the various activities and reports produced in the project. The project has introduced nanocomposite materials and their potential for defence applications, of which there are many, particularly in applications demanding multifunctionality such as UAV´s. Research activities have included synthesis and characterization of ferrite nanoparticles, their surface functionalization, dispersion in an epoxy matrix, and characterization of the microwave and mechanical properties of the nanocomposites produced. The latter charaterization will be completed and reported during the first two quarters of 2005, within a cooperating project: tunable signature materials. The project has contributed greatly to improving the awareness of nanocomposites and their properties and applications within Swedish defence organisations, especially FMV and FOI. It can be concluded that polymer matrix nanocomposites can be produced, and that they are likely to be used in defence materiel over a period stretching from the next few years to several decades in the future. The project has created an extenstive network of national and international cooperating partners.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182