Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multi- and hyperspectral target and anomaly detection.

Multi- and hyperspectral target and anomaly detection. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Jörgen, Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1526--SE)
Nyckelord multispektral, hyperspektral, anomalidetektion, måldetektion, bildanalys, fjärranalys, multispectral, hyperspectral, anomaly detection, target detection, image analysis, remote sensing
Sammanfattning Denna rapport behandlar detektion av mål och anomalier i multi- och hyperspektrala bilder. En anomali är i detta sammanhang någonting som inte passar in i en (spektral) modell av bakgrunden, till exempel människotillverkade föremål i en naturlig miljö. Anomalidetektion har den fördelen att den inte förutsätter kunskap om exakt vad man letar efter, men har nackdelen att man även detekterar subjektivt ointressanta saker. I kontrast till anomalidetektion söker en algoritm för (signatur-baserad) måldetektion efter specifika mål med kända spektrala signaturer, till exempel från en databas. Rapporten beskriver ett antal matematiska modeller för mål och bakgrunder samt hur de används till detektionsalgoritmer.
Abstract This report treats detection of targets and anomalies in multi- and hyperspectral imagery. An anomaly is in this context something that does not fit a (spectral) model of the background, for example man-made objects in a natural environment. Anomaly detection has the advantage that it does not require a priori knowledge on what is searched for, and/it has the disadvantage that also subjectively unintresting objects are detected. In contrast to anomaly detection an algorithm for or (signature-based) target detection searches for specific targets with known spectral signatures, for example from a data base. This report describes mathematical models for targets and backgrounds and how they are used for detection algorithms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182