Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv.

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Barck-Holst Svante, Christiansson Henrik, Vidström Arne
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1528--SE)
Nyckelord IP-telefoni, sårbarhet, konsekvenser, samhälle, scenarier, IT-säkerhet, reservkraft, kris, VolP, vulnerability, consequences, scenarios, information security, power reserve, crisis
Sammanfattning Denna rapport redovisar resultatet av en utredning för Post & Telestyrelsen i vilken IP-telefoni studeras ur ett sårbarhetsanalys av IP-telefoni och därur identifiera vilka eventuella konsekvenser en övergång till IP-telefoni kan få för samhället. Ett syfte har även varit att identifiera frågeställningar inom området som kräver fortsatt bevakning eller utredning. Inom studien har i huvudsak tre områden behandlats reservkraft, IT-säkerhet och nödsamtal. Den traditionella fasta kretskopplade telefonin har varit väl utrustad med reservkraft och har därför i stora delar fungerat även vid elavbrott. IP-telefoni är dock sårbarare för avbrott i strömförsörjningen. IP-telefoni kan ses som en tjänst bland andra i datanäten. Med detta följer även att IP-telefoni är exponerat för IT-hot på samma sätt.Ett sätt att skydda IP-telefonitrafiken är at logiskt separera den från annan datatrafik i näten. Alla IP-telefonitjänster erbjuder inte nödsamtal och lokalisering av nödsamtal är ibland problematiskt. I rapporten redovisas tre scenarier som syftar till att konkretisera möjliga konsekvenser för samhället vid övergång till IP-telefoni.
Abstract This report presents the results of a project, for the National Post and Telecom Agency (PTS), in which VolP is studied from a vulnerability perspective. The aim of the project has en to study vulnerabilities of VolP and the possible consequences for society that the transition to VolP will have. Another goal has been to identify issues in the area that needs further attention or deeper studies. Within the project three main areas were studied; power reserves, information security and e¨mergency calls. The traditional circuit-switched telephony has been well provided with power reserves and has therefore largely been avaiable also during power black-outs. VolP can be seen as a service among others in computer networks. This also means that VolP is exposed to electronic attacks. A way of protecting VolP traffic is to separate it logically from other data traffic in the network. Not all VolP services offer emergency call services and localization of emergency calls is sometimes problematic: Three scenarios are also presented; the purposes of the scenarios are to illustrate possible consequences of a transition to VolP.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182