Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Influence to RCS from cavities by curvture, RAM and vortex generators.

Influence to RCS from cavities by curvture, RAM and vortex generators. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sehlstedt Niklas, Zdunek Adam
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1531--SE)
Nyckelord Radarmålarea, kavitet, radarabsorberande material, virvelgeneratorer, RCS, cavity, RAM, vortex generators
Sammanfattning Här presenteras resultat från en electromagnetisk analys av ett lågsignaturinlopp. Arbetet är utfört inom FoT25 projektet "Framdrivningsintegration". Beräkningsverktyget som använts är FE koden EM3D. Kavitet är analyserad med och utan radarabsorberande material (RAM) på kavitetsväggarna, dvs. analysen har utförts med perfekt elektrisk ledare (PEC) som randvilkor på kavitetsväggen samt med RAM som beklädnad på kavitetsväggen repektive. Det radarabsorberande materialet, som består av två skikt, är konstitutivt modellerat med materialparametrar i de finita elementen. Resultaten som presenteras här visar att radarmålarean minskas med ca 2-3 dBsm, från ett maximum på ca 12-13 dBsm till ett maximum på 10 dBsm. Alla beräkningar är gjorda i 1 GHz och HH-polarisation.
Abstract Herein the computational result of electromagnetic scattering analysis on a LO inlet is reported. The work reported here has been conducted within the FoT25 project "Propulsion integration". As a computational tool the in-house FE-code EM3D has been used. The inlet cavity was analyzed with and without radar absorbing material (RAM) on the cavity wall, i.e. computations were made on a model with prefect electrical conductor (PEC) as a boundary condition on the cavity wall and with RAM covering the cavity wall respectively. The RAM, consisting of two material layers, was constitutively modelled by material parameters in the FE-elements. The results show that the here used RAM will reduce the RCS roughly 2-3 dBsm, from a maximum of 12-13 dBsm to a maximum of 10 dBsm. All calculations were made in 1 GHz at HH-polarization.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182