Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development of a Large Eddy Simulation Code for the atmospheric boundary layer.

Development of a Large Eddy Simulation Code for the atmospheric boundary layer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: von Schoenberg Pontus
Ort: Umeå
Sidor: 33
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1533--SE)
Nyckelord Large Eddy Simulation, LES, atmosfärens gränsskikt, meteorologi, turbulens
Sammanfattning En Large Eddy Simulation (LES) kod som tidigare inte använts för atmosfärens gränsskikt har utvecklats för att inkludera atmosfäriska egenskaper. LES-koden har testats och verifierats för ett neutralt, ett instabilt och ett stabilt gränsskikt. Den neutrala simuleringen har jämförts med tidigare studier och visar ett positivt resultat. Den instabila och stabila simuleringen indikerar att koden arbetar korrekt, men fortsatta undersökningar måste utföras. Det samma gäller för den stabila simuleringen.
Abstract A Large Eddy Simulation (LES) code, previously used for simulating the Planetary Boundary Layer (PLB), has been developed in order to take atmospheric conditions into account. The LES has been tested for neutral, stable and unstable PBL. The neutral simulation has been compared with previous studies and shows satisfactory results. The unstable simulation indicates that the implemented code works correctly, but further evaluation must be done. The same is true for the stable simulation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182