Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2004 Internationell säkerhet.

Årsrapport 2004 Internationell säkerhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nylén Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1536--SE)
Nyckelord Kärnvapen, kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, nedrustningsförhandlingar, nuclear weapons, chemical warfare agents, biological warfare agents, disarmament negotiations
Sammanfattning Rapporten sammanfattar aktiviteter, resultat, nytta för Utrikesdepartementet, inom FOI:s forskningsområde Internationell säkerhet för 2004. Verksamheten har bedrivits med inriktning mot stöd till nedrustningsförhandlingar och verifikation inom N-, B- och C-områdena samt inom övrigt stöd. Inom N-området har FOI fortsatt arbetet med att förbereda upprättandet av ett nationellt datacenter under fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (provstoppsavtalet, CTBT). Verksamheten bedrivs som seismisk detektion, radionuklid detektion samt utveckling av en xenoninsamlingsstation. FOI har även lämnat tekniskt stöd till CTBT-avtalet, och i exportkontrollärenden. Inom B-området har FOI lämnat expertstöd till UD inför förhandlingar om verifikationsprotokoll till B- och toxinvapenkonventionen, Australiengruppen och exportkontrollärenden. FOI har även bedrivit internationellt samarbete kring identifikation of B-agens. Inom C-området har FOI lämnat expertstöd avseende Australiengruppen och exportkontrollärenden. Utöver detta har ett verifikationslaboratorium drivits inom ramen för konventionen om förbud mot kemiska vapen. I övrigt har FOI FOI har tillfört UD sakkunskap inom ramen för MTCR (Missile Technology Control Regime) samt stöd inom ramen för Haagkoden mot spridning av ballistiska robotar (HCOC).
Abstract This report presents a summary of studies, results and usefulness to the MFA within the FOI research area International Security. The activities have been directed towards support to disarmament negotiations, export controls and verification within the N, B and C areas. Nuclear weapons: FOI continues to prepare a national data center (NDC). This includes seismic detection, collection of xenon gas, and filtering of radionuclides. Support has been given to CTBT and and other disarmaments limitations. Biological weapons: Support has been given to the negotiations on a verification protocol to the biological and toxin weapons convention, the Australia Group and export control issues. Chemical weapons: support has been given to the Australia Group and export control issues. In addition, the verification laboratory has continued under the convention on chemical weapons. Other support: Support has been given to the MTCR (Missile Technology Control Regime) and the Hague Code of Conduct Against Missile Proliferation (HCOC).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182