Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2004 avseende FoT-området NBC.

Årsrapport 2004 avseende FoT-området NBC. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gustav
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1539--SE)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, radioaktivitet, indikering, sanering, riskmallar, kemvapenkonventionen, chemical warfare agents, biological warfare agents, detection, decontamination
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOI:s verksamhet under 2004 inom FoT-området NBC. Arbetet omfattar studier och forskning kring NBC-skydd som är specifika för Försvarsmaktens behov och utgör i de flesta fall en komplettering till och kunskapsöverföring från den anslagsfinansierade långsiktiga kunskapsuppbyggande verksamheten inom NBC-området. Inriktningen inom FoT-området är att o utforma och förbättra riskmallar för B- och C-stridsmedel o utvärdera och utveckla en fluoremetrisk metod för detektion av B-aerosol o delta med studier och viss utveckling vid integration av lednings- och beslutsstödssystem inom NBC o utveckla nya koncept för skydd mot NBC
Abstract This report summarises the results of the research program NBC-studies at FOI during the fiscal year 2004.The work covers research and studies for the Armed Forces concerning protection against NBC-weapons. The work has been directed towards o breathing hazards from clouds of chemical- and biological weapons. o detection of B-agents with fluorescence technique o development of an NBC decision support system o new concepts for protection against NBC-weapons

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182