Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2004 för FoT-området Ledning med informationssystemteknik samt samband och telekommunikation.

Årsrapport 2004 för FoT-området Ledning med informationssystemteknik samt samband och telekommunikation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gundmark Thomas
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1540--SE)
Nyckelord Ledning, ledningsdoktrin, ledningsorganisation, informationsfusion, beslutsstöd, IT-säkerhet, IT-vapen, informationsteknplogi, samband, telekommunikation, ad hoc-nät, command and control, communication, doctrine, C3I, information fusion, information technology, IT security, data security, security in networks, ad hoc networks
Sammanfattning I denna rapport sammanfattas översiktligt FOI:s verksamhet under 2004 inom forskningsområdet Ledning, som innefattar Informationssystemteknik samt Samband och Telekommunikation. I rapporten redovisas forskningens omfattning och inriktning inom området. Även den nationella och internationella utvecklingen redovisas kortfattat. Genomförd forskning och resultaten därav beskrivs projektvis. Forskningsområdet är indelat i fyra huvudgrupper, beslutsstöd, IT-säkerhet, koncept inkl metodik och teknik för ledning samt samband och telekommunikation. Forskningen har under året fokuserats på den speciella problematik, som beror på FM transformation till nätverksbaserat försvar. Frågor, som rör internationell interoperabilitet samt operationer i urban miljö, har särskilt uppmärksammats.
Abstract In this report, FOI research on C3I during 2004 is summarized. The extent and the aim of the research area is shortly described. Also the national and the international evolution of the area is stated. The research activities, which have been performed by projects, are described to contents and results. The research area is divided into four main groups, Decision Support, IT Securty, Cammand & Control Concepts incl Methodology and Teckniques and Wireless Communications. The research has, in the period, been focused on the special problems, that are liable to the SwAF transformation into a Network Based Defence. Issues, which concern international interoperability and operations in an urban environment, have been paid attention to.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182