Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elavbrottet i Kista-området mars 2001 - Konsekvenser för hushåll och befolkning.

Elavbrottet i Kista-området mars 2001 - Konsekvenser för hushåll och befolkning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jönson Karin, Fischer Georg
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1548--SE)
Nyckelord elavbrott, konsekvenser, befolkning, infrastruktur, sårbarhet, power failure, consequences, infrastructure, vulnerability, population
Sammanfattning Söndagen den 11 mars 2001 inträffade en kabelbrand i den så kallade Akalla-tunneln i Kista-området, nordväst om Stockholm. Branden skadade flera av energiföretaget Fortums elkablar och orsakade under ett och ett halvt dygn ett omfattande elavbrott i flera stadsdelar i nordvästra Stockholm. elavbrotten drabbade cirka 16.000 hushåll med uppskattningsvis 50.000 boende samt 700 företag med cirka 30.000 anställda. Syftet med denna studie är att beskriva och dokumentera vilka konsekvenser det långvariga elavbrottet fick för hushållen och befolkningen i de drabbade områdena. I fokus står sådana faktorer och förhållanden som på olika sätt har betydelse för människors grundläggande behov av mat, vatten, värme, hygien, sjukvård, säkerhet, information, kommunikationer etc.
Abstract On Sunday the 11 of March 2001 a number of electrical power cables caught fire in a service tunnel in the Kista area, Northwest of Stockholm. The fire damaged several cables of the energy company Fortum and caused a power blackout in a suburban area in the Northeast of Stockholm that lasted for more than thirty hours. The blackout affected approximately 16.000 households with roughly 50.000 dwellers and 700 businesses with more than 30.000 employees. The purpose of this study is to describe and document the consequences of the prolonged power blackout for household and population in the affected areas. The focus is on such factors and conditions that in different ways are important people´s basic needs for food, water, heating, hygiene, medical treatment, security, information,communications etc.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182