Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CIIP - A Swedish Perspective.

CIIP - A Swedish Perspective. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Christiansson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1549--SE)
Nyckelord Skydd av viktig infrastruktur, IT-hot, nätverksattacker, skyddsåtgärder, critical infrastructure, protection, IT-related threats, network mediated attacks, protective measures
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge en allmän överblick av hur skyddet av samhällsviktig informationsinfrastruktur (CIIP) ser ut i Sverige. Rapporten är i huvudsak beskrivande till sin karaktär och innehåller inga värderingar av de skyddsåtgärder som vidtagits i Sverige eller de procedurer som aktiveras i samband med nätverksattacker. Rapporten baseras på resultaten av två tidigare studier vid FOI, en som genomfördes i anslutning till en tri-lateral konferens mellan Storbritannien, USA och Sverige år 2001 samt en som genomfördes år 2003 för att ta fram ett underlag till en internationell handbok om CIIP.
Abstract The purpose of this report is to give a general overview of critical information infrastructure protection (CIIP) in Sweden. The report is descriptive to its character and does not contain any assessment of the initiatives taken in Sweden concerning protective measures or the used Swedish procedures in connection to network-mediated attacks. The report is based on findings from two previous studies conducted at the Swedish Defence Research Agency (FOI), one in connection with a trilateral conference with UK, USA and Sweden in 2001 and one related to a contribution to an international handbook on CIIP matters in 2003.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182