Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Characterisation of crystallised FOX-7.

Characterisation of crystallised FOX-7. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kjellström Ann, Latypov Nikolaj, Eldsäter Carina, Eriksson Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1551--SE)
Nyckelord FOX-7, termisk stabilitet, termisk analys, kristallisation, struktur, röntgen diffraktion, DSC, TGA, FOX-7, thermal stability, thermal crystallisation, structure, XRD, DSC, TGA
Sammanfattning FOX-7, 1,1-Diamino-2,2-dinitroetylen (C2H4N4O4) är ett nytt energetiskt material med låg känslighet och hög prestanda utvecklat vid FOI. Det produceras av Eurenco Bofors och kan köpas därifrån. Den här rapporten beskriver karaktärisering av kristalliserad FOX-7 och tyngpunkten har lagts vid de processer som sker vid fasövergångar. FOX-7 har kristalliserats från olika lösningsmedel och har sedan karaktäriserats med avseende på fasövergångar, viktsförluster, elementarsammansättning samt kristallstruktur. Ett guldfärgat icke-transparent material bildas vid upphettning av kristalliserad FOX-7 till ca 220°C. Elementaranalys tyder på att produkten innehåller FOX-7 molekyler. Röntgenstudier pekar mot en amorf struktur hos produkten. En långtidsstabilitetsstudie har också påbörjats med kristalliserat material. Prover har analyserats med jämna mellanrum och de prov som förvarats längts togs ut från förvaring efter 11 månader. Proven har förvarats vid rumstemperatur, vid 60°C och vid 80°C: Resultaten visar på en mycket god termisk stabilitet hos FOX-7.
Abstract FOX-7, 1,1-Diamino-2,2-dinitroethylene (C2H4N4O4) is a recently developed energetic material with low sensitivity and high performance. FOX-7 was developed by FOI, Swedish Defence Research Agency, it is produced by the Swedish company EURENCO Bofors and can be obtained from there. This report concentrates on characterisation of crystallised FOX-7 and presents data on thermal stability, processes involved during phase transitions and crystal structure. FOX-7 was crystallised from various solvents and the products were characterised. A gold coloured non-transparent product is formed during heating of crystallised FOX-7 at ~220°C. Elemental analysis of the product points towards FOX-7 molecules present in the product. X-ray studies indicate the structure of this material to be amorphous. A long term storage stability study was started. Samples were after 11 months of storage at room temperature, 60°C and 80°C. The result shows that FOX-7 is thermally very stable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182