Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Indirekt energi för svenska väg- och järnvägstransporter. Ett nationellt perspektiv samt fallstudier av Botniabanan och Södra Länken.Version 2.

Indirekt energi för svenska väg- och järnvägstransporter. Ett nationellt perspektiv samt fallstudier av Botniabanan och Södra Länken.Version 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonsson Daniel K
Ort: Stockholm
Sidor: 93
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1557--SE (Version 2).--SE)
Nyckelord transporter, energi, miljö, infrastruktur, fordon, väg, järnväg, livscykelanalys, Botniabanan, Södra Länken, transport, energy, environment, infrastructure, vehicle, road, railway, life-cycle analysis
Sammanfattning När transportsystemen betraktas ur ett energi- och miljöperspektiv adresseras oftast det drivmedel som svarar för framdriften. Men dessutom finns en rad indirekta energiposter i transportsystemens livscykel, t.ex. byggnation och underhåll av infrastruktur samt tillverkning och service av fordon. Den indirekta energin utgör 64-66% av den totala energianvändningen i spårsektorn medan motsvarande i vägsektorn är 42-45%. Detta bör ha implikation på planerings- och beslutsprocesser som berör transportsektorns energianvändning och miljöpåverkan. Två fallstudier av aktuella infrastrukturprojekt har också utförts.Botniabanan mellan Sundsvall och Umeå samt vägtunnelprojektet Södra Länken i Stockholm. Botniabanan bidrar till en total minskning av energianvändning i transportsektorn. Med avseende på infrastrukturenergi per förväntad producerad transportnytta är Botniabanan ungefär lika energieffektiv som den svenska genomsnittsjärnvägen. Södra Länken medför en infrastrukturell energianvändning per producerad transportnytta som är avsevärt högre än vad den är för det svenska vägtrafikgenomsnittet. Dessutom medför Södra Länken en totalt sett ökad energianvändning i transportsektorn.
Abstract Besides energy for propulsion, there are a number of considerable indirect categories in the life-cycle of transport systems, e.g. construction and maintenance of infrastructure, and manufacture and service of vehicles. Indirect energy represents 64-66% of the total amount of energy used in the railway sector, while the corresponding share in the road sector is 42-45%. Consequently, decision-making and planning processes regarding transport infrastructure and environmental impacts should also consider indirect energy-use. Two energy case studies have been carried through; the railroad project Botniabanan in the north of Sweden, and the motorway tunnel Södra Länken in Stockholm. The result for Botniabanan corresponds with the Swedish railroad average, but Botniabanan contributes to decreased energy use in the transport sector as a whole. The infrastructural energy use for Södra Länken is considerably higher than the Swedish road average. Södra Länken also contributes to an increase of the energy use in the transport sector as a whole.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182