Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Russian Biological and chemical Weapons Capabilities : Future scenarios and alternatives of Actions : Report 1.

Russian Biological and chemical Weapons Capabilities : Future scenarios and alternatives of Actions : Report 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindblad Anders, Norlander Lena, Normark Magnus, Rydqvist John, Unge Wilhelm, Waldenström Louise, Westerdahl Kristina S
Ort: Umeå
Sidor: 71
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1561--SE)
Nyckelord Russia, China, Weapons os mass destruction, terrorism, biological weapons, chemical weapons, Chechnya, cooperative threat reduction, biosecurity, biosafety, Ryssland, Kina, massförstörelsevapen, biologiska stridsmedel, kemiska stridsmedel, Tjetjenien
Sammanfattning Rapporten diskuterar och utvärderar en möjlig utvecklingväg för Ryska Federationen i ett tioårsperspektiv. Det arbetssätt som har valts är att skapa ett scenario med hjälp av forecasting-metoden. Huvudtrenden i scenariot är ett ryskt avfjärmande från väst. Viktiga drivkrafter är auktoritärt styre, relationerna mellan Kina och Ryssland, Tjetjenien och terrorism, proliferation av massförstörelsevapen, "co-operative threat reduction", destruktion av kemiska vapen samt biosecurity och biosafety.
Abstract The aim of this report is to evaluate one possible future development of the Russian Federation in a 10-year perspective, using a forecasting method. The main trend in the scenario that this report focuses on is Russian estrangement with the west. Key drivers are authoritarian rule, Sino-Russian relations, Chechnya and terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, co-operative threat reduction, chemical weapons destruction, biosecurity and biosafety.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182