Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Provning av: Stötvågsdörr i tryckklass 0,5 MPa, skala 1:2; Registrering av återsvängning s.k. reboundeffekt.

Provning av: Stötvågsdörr i tryckklass 0,5 MPa, skala 1:2; Registrering av återsvängning s.k. reboundeffekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1562--SE)
Nyckelord Stötvågsdörr, luftstötvågsbelastning, reboundeffekt, protective door, air blast, rebound effect
Sammanfattning I denna rapport redovisas FOI:s provning av FORTV:s stötvågsdörr i tryckklass 0,5 MPa, s.k. medeltung stötvågsdörr i skala 1:2. Provningen omfattar två delar: A/ Verifiering av den nya dörrens funktion vid kortvarig stötvågsbelastning samt B/ Registrering av krafter mellan dörrblad och karm till följd av kortvarig stötvågslast mot dörrbladet. Den intressanta delen är återsvängningen och de krafter som åtgår för att hålla kvar dörrbladet under hela svängningsförloppet, den s.k. reboundeffekten. Provningsprogrammet avslutades med ett skott där dörrbladets karakteristik ändrades kraftigt. Dörrbladets styvhet var oförändrad men massan ökades med 48 kg, genom att anbringa stålvikter i form av plåtar på dörrbladets baksida, en nära fördubbling av den svängande massan. FOI:s provningsrapport ligger som grund för den utvärdering och modell för beräkning av reboundeffekters storlek som görs av Carl Bro AB.
Abstract This report presents testing of a protective blast door in scale 1:2, designed by The National Fortifications Administration and named "Medium heavy Protective Door" with pressure class 0,5 MPa. The testing includes two parts. A / Verifying of the function of the new door after loads from air blasts with short duration. B / Recording of forces between door leaf and jamb caused by the air blast. The most interesting part is the rebound effect and the forces, which are needed to keep the door leaf in position during the whole oscillating process. The testing finished with one test in which the dynamic characteristic of the door leaf was drastically changed by increasing the weight of the door leaf with around 100 lbs, almost a doubling of the original weight. The Swedish Defence Research Agency performed the testing and wrote this report, which is the basis for a consulting company Carl Bro AB who makes the evaluation and a computer code for calculation of the rebound effects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182