Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2004 avseende Flygteknisk kompetens- och resursutveckling.

Årsrapport 2004 avseende Flygteknisk kompetens- och resursutveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hovmark Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1565--SE)
Nyckelord Vindtunnel, strömningsberäkningar, strukturanalys, miljö, emissioner, skadedetektion, skadetålighet, CFD, PIV, PSP, aerodynamik, hållfasthet, strömningsstyrning, dysa, wind tunnel, computational fluid dynamics, structure analysis, environment, emissions, damage detection, damage tolerance, CFD, PIV, PSP, aerodynamics, flow control, nozzle
Sammanfattning I denna rapport redovisas utnyttjandet av anslaget för flygteknisk kompetens- och resursutveckling som Försvarsdepartementet tilldelat FOI för 2004.
Abstract This report shows how the Swedish MoD´s grant to FOI for competence and facilities development for aeronautical technologies was used in 2004.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182