Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid.

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mojtahed Vahid, Bergström Göran, Karlsson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1568--SE)
Nyckelord Modellering och simulering, simuleringsarkitektur, simuleringsramverk, HLA, FLAMES, undervattenssimulering, modeling and simulation, simulation architecture, simulation framework, HLA, FLAMES, underwater simulation
Sammanfattning Det utvecklas idag en mängd olika simuleringssystem för att simulera undervattensverksamhet. Två projekt där FOI deltar i utvecklingen är SaSS-UV och demonstratorprojektet UV stridssimulator. Trots att dessa projekt till viss del liknar varandra skiljer de sig åt på en rad olika punkter. UV-stridssimulatorn är ett projekt som genomförs i samarbete med andra organisationer och den bygger på arkitekturen HLA. SaSS-UV är ett internt FOI-projekt som baseras på simuleringsramverket FLAMES. I denna rapport undersöks för- och nackdelar med att utnyttja en HLA-baserad simulering respektive att utnyttja simuleringsramverket FLAMES för att simulera undervattensverksamhet. Jämförelsen mellan arkitekturerna har gjorts genom att ställa upp en rad olika kriterier för vilka deras egenskaper studeras. Målet med rapporten är således inte att jämföra projekten UV stridsimulatorn och SaSS-UV, utan att jämföra deras underliggande arkitekturer. Trots att arkitekturernas kvalitativt skiljer sig åt på flera punkter går det inte att peka ut den ena som bättre än den andra. Syftet med rapporten är snarare att påvisa vid vilka tillfällen den ena arkitekturen passar bättre än den andra.
Abstract For the time being several simulation systems are developed to simulate underwater activities. Two projects, in which FOI is involved in the development, are SaSS-UV and UV stridssimulator. Even though these projects partly are similar to each other they differ in several aspects. The UVstridssimulator is a cooperation project with other organizations and it is built on HLA. SaSS-UV is an FOI internal project which is based on using the simulation framework FLAMES. In this report the benefits and disadvantages of using the architectures HLA and the simulation framework FLAMES for simulation of underwater activities are investigated. The comparison between the architectures is made by exploring their abilities for several different criteria. The aim of this report is not to compare the projects UV-stridsimulator and SaSS-UV, but rather to compare their underlying architectures. Even though the architectures qualitatively differ in several aspects, it is not possible to decide which one is better. Hence, the report is focused on indicating in which applications one architecture is better suited than the other.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182