Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Establishment of biodosimetry at FOI : dicentric assay protocol development and 137Cs dose response curve.

Establishment of biodosimetry at FOI : dicentric assay protocol development and 137Cs dose response curve. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stricklin Daniela, Arvidsson Eva, Ulvsand Thomas
Ort: Umeå
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1570--SE)
Nyckelord Biodosimetry, dicentric assay, cytogenetics, radiation assessment, biodosimetri, dicentrisk metod, cytogenetik, dosuppskattning
Sammanfattning Biodosimetri, en bestämning av stråldos utifrån analys av biologiskt material, är en viktig metod vid misstänkta strålningsexponeringar när fysikalisk dosimetri antingen inte är tillgänglig eller är osäker. Den är också nödvändig för att bekräfta doser erhållna med fysikalisk dosimetri. en korrekt uppskattning av stråldosen är en förutsättning för att viktiga, ibland livräddande, medicinska beslut för personer som blivit exponerade ska kunna tas. Den behövs också för att säkert kunna ge ett lugnande besked när en person inte blivit exponerad. Den dicentriska metoden är den mest dokumenterade för biodosimetriändamål och den är nu ackrediterad. Vi har etablerat den dicentriska metoden på FOI genom att utveckla och anpassa den för vårt laboratorium. En dosresponskurva för låg LET gammastrålning har tagits fram genom 137Cs-bestålning av humana lymfocyter in vitro. Våra resultat stämmer mycket bra överens med de kurvor som tagits fram vid andra biodosimetrilaboratorier. Framtida satsningar inom tillämpad biodosimetri kommer att handla om metodutveckling av fluorescens in sity hybridisering, s.k. FISH, och PCC (premature chromosome condensation). Båda dessa metoder kan komplettera den dicentriska metoden i de fall denna inte är tillräckling.
Abstract Biological assessment of radiation exposure, or biodosimetry, is critical in suspected radiation exposures when physical dosimetry is not available or uncertain and is still necessary to confirm physical dose estimates. Accurate dose estimates are crucial in making life saving medical decisions for exposed persons, for determining other health consequences, or for reassuring non-exposed persons. the dicentric assay is the most documented method for biological dose assessment and is now an accredited method for biodosimetry. We have established the dicentric assay at FOI by developing and optimizing protocols for our laboratory. A dose response curve for low LET gamma radiation has been developed in vitro 137Cs irradiation of human lymphocytes. Our results are in good agreement with curves developed at other biodosimetry laboratories. Future efforts in the area of applied biodosimetry will be on developing methods such as fluorescence in situ hybridization, FISH, and premature chromosome condensation, PCC, that fill in the gaps of the dicentric assay.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182