Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

De nordiska ländernas försvarsmakter - Några jämförelser.

De nordiska ländernas försvarsmakter - Några jämförelser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Löfstedt Helge
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1577--SE)
Nyckelord kostnad, effektivitet, internationell jämförelse, kvalitet, kvantitet, försvarsmateriel, förbandsverksamhet, military capacity, costs, effectiveness, international comparisons, quality, quantity, defence materiel, defence operating costs
Sammanfattning I denna rapport redovisas arbetsläge och några kortfattade slutsatser av en studie när det gäller internationella jämförelser med avseende på förmåga att omsätta ekonomiska satsningar i användbar militär kapacitet. Sverige, Danmark, Finland och Norge har genomfört och fortsätter att genomföra förändringar jämfört med den försvarsmakt man hade vid kalla krigets slut i början på 1990-talet. Den svenska minskningen av försvar är i flera avseenden kraftigare än den i grannländerna. Danmark och Norge påbörjade något tidigare att genomföra reformering och nedskärning. I Finland är man i betydligt större utsträckning inriktad på kontinuerlig utveckling. Studien tyder på att de nordiska grannarnas förbandsverksamhet för markstridskrafterna visar högre produktivitet, än vad den svenska försvarsmakten förmår. En förklaring till detta är att kostnaden per anställd är och under de närmaste åren bedöms förbli högre i Sverige än i grannländerna.
Abstract In this report, some preliminary data and conclusions are reviewed and presented from a present study on the ability of Sweden and other countries to create useful military capability from their defence expenditures. Sweden, Denmark, Finland and Norway are changing their defence forces since the end of the cold war in the beginning of 1990-ies. the changes and reductions concerning the Swedish defence forces are in several aspects larger thean those in her neighbours. Denmark and Norway started earlier than Sweden with a reform and reduction process that is similar to what is done in Sweden. In Finland the process is more of a continouos development. A result of the study is that the operating activities in land warfare forces seems to be more productive in the nordic neighbours than in Sweden. An explanation to that may be that the costs per employee are higher than in the neighbours for the coming years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182