Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

North Korea´s Juche ideology and its implications on Pyongyang´s relations with Washington 1994-2004 : a North Korean Perspective.

North Korea´s Juche ideology and its implications on Pyongyang´s relations with Washington 1994-2004 : a North Korean Perspective. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Waldenström Louise
Ort: Umeå
Sidor: 73
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1578--SE)
Nyckelord North Korea, Kim Il-sung, Kim Jong-il, US relations, Juche ideology, foreign policy, security policy, Kangsung Taeguk, deterrrence, Nordkorea, relationer, Juche-ideologi, utrikespolitik, säkerhetspolitik, avskräckning
Sammanfattning Det politiska dödläget mellan Nordkorea och USA har fortsatt under 2004. relationerna mellan Pyongyang och Washington har varit fyllda av fientligheter och motsättningar ända sedan delningen av den koreanska halvön 1945. Under Kim Il-sungs era påverkade det kalla kriget utvecklandet av den nordkoreanska ideologin, kallad Juche. Ideologin är grunden för en tilltro till den egna förmågan med starka antiimperialistiska och antiamerikanska undertoner som sedan 1955 har influerat nordkoreansk utrikespolitik. I Kim Jong-ils världsbild finns bara en stormakt som har gjort Juche-ideologin otillräcklig för de nya internationella utmaningar som den innebär. Juche-ideologin har därför blivit tvungen att anpassas till den nya omvärlden och av den anledningen implementerade Kim Jong-il Kangsung Taeguk som landets nya vägledande strategi. Intentionen bakom Kangsung Taeguk är att ideologiskt, militärt och ekonomiskt göra Nordkorea till en kraftfull stat för att bevisa för främst USA att Pyongyang inte kan krossas av den enda kvarvarande stormakten. Den här rapporten är ett försök att från en nordkoreansk utgångspunkt analysera hur Juche och Kangsung Taeguk har utvecklat och format Nordkoreas relationer med USA mellan 1994 och 2004.
Abstract In 2004, the political stalemate between North Korea and the United States continues. Pyongyang´s and Washington´s relations have been filled with hostility and antagonism since the division of the Korean Peninsula in 1945. during the Kim Il-sung era, the Cold War influenced the development of North Korean ideology, referred to as Juche, and formed an ideology based on self-reliance with strong antiimperialist and US rhetoric, which has determined North Korean foreign policy since 1955. The Kim Jong-il leadership is confronted with a unipolar system that has made North Korean ideology inadequate for the challenges of the new world order. As a consequence, Juch ideology had to be altered to fit the transformed conditions, and therefore, in 1998, Kim Jong-il implemented Kangsung Taeguk as the nation´s guiding strategy. The intention behing Kangsung Taeguk is to make North Korea into a strong and powerful nation ideologically, militarily and economically in order to show foremost the United States that Pyongyang will not be toppled by the sole remaining super power. This report is an attempt to, from a North Korean perspective, analyze how Juche ideology and Kangsung Taeguk have developed ahd shaped North Korean relations with the united States from 1994 to 2004.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182