Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ÖB Ledningsprocess och strategiska karta - relationer till statsmakterna och försvarsmyndigheterna.

ÖB Ledningsprocess och strategiska karta - relationer till statsmakterna och försvarsmyndigheterna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nordlund Peter, Waltré Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1582--SE)
Nyckelord Försvarsmakten, styrning, strategisk karta, styrkort, ledningsprocess, Armed Forces, management, process, Balances score card, strategic map
Sammanfattning Inom Försvarsmakten Högkvarter (HKV) pågår ett arbete med att utveckla olika lednings-,styrnings-,planerings-,genomförande- och uppföljningsprocesser. Arbetet initierades genom utredningen "HKV 03-Inriktningar avseende arbetssätt och processer i HKV". En av de mer övergripande och strategiska processerna är "ÖB Ledningsprocess". Projektets mål har varit att ge en samlad bild av problem och utvecklingstendenser i Försvarsmaktens relationer till statsmakterna och andra försvarsmyndigheter samt hur denna bild relaterar till "ÖB ledningsprocess". Denna rapport bygger på underlag inhämtade från ett stort antal intervjuer med ledande företrädare inom utskott, departement och myndigheter inom försvarsområdet. Genom analyser av intervjuerna, där mönster och skiljaktigheter särskilt studerats, har slutsatser dragits. Utifrån den samlade bilden och slutsatser presenteras också några rekommendationer på hur "ÖB Ledningsprocess" bör relateras till de försvarsmaktsexterna styrnings- och stödprocesserna.
Abstract Within the Swedish Armed Forces Headquarters a development towards a process-oriented organization is presently being pursued. One strategic and comprehensive process is the Supreme Commander´s management process (SC Management Process). The objective of this study is to give an over-view of problems and development tendencies at the Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance and other defence authorities that might be of relevance to the SC Management Process. The report is based on numerous interviews with leading representatives from ministries and defence authorities. In the analysis special attention has been given to patterns or differences on views as expressed in the interviews. Finally, some recommendations on how the SC Management Process should relate to strategic processes and agendas at ministries and other defence authorities are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182